Aktualności‎ > ‎

Sesja św. Soboru Biskupów P.A.K.P.

opublikowane: 20 lis 2014, 09:36 przez Tamara Samsonowicz   [ zaktualizowane 28 lis 2016, 10:25 ]
 - autor. Grzegorz Szmyga (za: cerkiew.pl)
 - W dniu 18.XI.2014 roku w siedzibie Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się jesienna sesja Św. Soboru Biskupów P.A.K.P. pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Tematyka obrad Św. Soboru dotyczyła zewnętrznej i wewnętrznej działalności Cerkwi. Omówione zostały następujące zagadnienia:

Zewnętrzne:
1. Zapoznano się ze sprawami życia cerkiewnego w patriarchatach: konstantynopolskim, jerozolimskim, moskiewskim oraz Metropolii Ziem Czeskich i Słowacji i ustosunkowano się do nich, wyłożonych w pismach Zwierzchników w/w Cerkwi skierowanych do Jego Eminencji, Metropolity Sawy.
2. Ustosunkowano się do informacji arcybiskupa Canterbury J. Welby w sprawie święceń kobiet. Postanowiono zawiesić dialog teologiczny z Kościołem Anglikańskim.
3. Zapoznano się z dokumentem 13 Międzynarodowej Komisji Teologicznej Prawosławno – Rzymskokatolickiej. Postanowiono opracować stanowisko P.A.K.P.
wobec tego dokumentu.
4. Zapoznano się z pracami Międzynarodowej Komisji przygotowującej Wszechprawosławny Sobór i postanowiono powołać Komisję P.A.K.P. w osobach:
Jego Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz, Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz i Jego Ekscelencja Biskup Jerzy w celu wypracowania stanowiska P.A.K.P. odnośnie
dokumentu Komisji Międzynarodowej z dnia 29.IX.2014 r.
5. Wysłuchano sprawozdań z pogrzebu Metropolity Kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza i uroczystości z intronizacji nowowybranego Metropolity Onufrego.
6. Zapoznano się z wynikami prac Międzynarodowej Komisji Prawosławnej na temat Sekt i Kultów Destrukcyjnych z dnia 21.IX.2014 r. i omówiono je.

Wewnętrzne:
1. Omówiono współpracę z Telewizją Polską mając na uwadze skróconą transmisję uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce, na których
uczestniczył Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.
2. Wysoko oceniono przybycie i pobyt w Polsce relikwii Św. Krzyża i Ręki Św. Marii Magdaleny.
3. Omówiono wyniki nauczania religii prawosławnej w szkołach w 2013/2014.
4. Powołano komisję w celu przeprowadzenia kanonizacji śp. ks. S. Fedorenko i świeckich wiernych naszej Cerkwi, którzy zamęczeni zostali w Katyniu.
5. Zapoznano się z pracą Funduszu Socjalnego i zatwierdzono budżet na 2015 r.
6. Przyjęto do wydania tekst Trebnika w języku polskim i teksty nabożeństwa ku czci św. Maksyma Gorlickiego w języku cerkiewno – słowiańskim.
7. Ustalono kwesty ogólnometropolitalne na potrzeby parafii:

  • Parafia Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi – kwiecień 2015. Konto: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575
  • Parafia p/w Św. Ap. Ew. Łukasza w Tyniewiczach Dużych – maj 2015. Konto: B.S. w Narwi: 51 8086 0004 0000 1384 2000 0010.
  • Parafia p/w św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie – czerwiec 2015. Konto: B.S. Czyże: 21 8063 0001 0030 0300 9260 0002.
  • Parafia p/w Narodzenia N.M.P. w Rogaczach – lipiec 2015. Konto: B.S. w Siemiatyczach O/Milejczyce 24 8092 0001 0003 8872 2000 0010
  • Parafia p/w Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim – sierpień 2015. Konto: Bank PEKAO SA: 11 1240 3116 1111 0000 3506 8716
  • Parafia p/w Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Oleśnicy – wrzesień 2015. Credit Agricole Bank 80 1940 1076 3025 5645 0000 0000.
  • Parafia Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu –październik 2015.  Konto: 31 2030 0045 1110 0000 0214 2180,
  • Parafia p/w św. Anny w Kruszynianach – listopad 2015. Konto: BS w Białymstoku O/Krynki: 12 8060 0004 0420 0303 2000 0010.
  • Parafia p/w Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie – grudzień 2015. Konto: 03 8093 0000 0032 5187 2000 0010
8. Przyjęto tekst orędzia Bożonarodzeniowego.

Za: orthodox.pl
Zdjęcie: orthphoto.net
Comments